Verksted og undervisning

UNDERVISNINGSTILBUD I VERKSTEDET

22.04. – 24.05.09
SODDJAZZUTSTILLING –
Hanne Borchgrevink – tresnitt
Møte med skulptur

06.06 – 13.09.09
OVERLEVERINGER – DOKUMENT 2 – NILS AAS
Kniv i tre – et formidlingsopplegg
tilrettelagt for 7.klassetrinn i Inderøy
Kommune

26.09 – 22.11.09
ANDERS SLETVOLD MOE -maleri og installasjon
Hente meg en form, finne meg en farge
Fra idé til form

29.11. – 31.12.09
GRETE HAGEN OG KARI MÆLE LØGE – maleri
Fra idé til form

23.01.10 – 11.04.10
TEGN 2010 – Norsk tegneseriekunst
Serietid – et formidlingsopplegg laget
spesielt for utstillingen TEGN 2010.

I Rute; Forarbeid for 8.trinnet:

https://nilsaaskunstverk.files.wordpress.com/2010/01/forarbeid-til-i-rute.doc

Historikk om Nils Aas som grunnlag for «I Rute», tegneserie i NIls Aas Kunstverksted for 8.trinn og videregående skole

https://nilsaaskunstverk.files.wordpress.com/2010/01/haakon-vii-av-nils-aas-grunnlag-for-historie.doc

https://nilsaaskunstverk.files.wordpress.com/2010/01/nils-aas-og-arnold-haukeland-grunnlag-for-tegneserie.doc

https://nilsaaskunstverk.files.wordpress.com/2010/01/nils-aas-oppvekst-grunnlag-for-tegneserie.doc

Møte med skulptur

FORMIDLINGSTILBUD I NILS AAS
KUNSTVERKSTED

SMÅSKOLETRINNET
Hente meg en form, finne meg en farge
Med undringen som utgangspunkt og
tegneblokken som redskap tas skulptursamlingen
i øyesyn. I den øvrige utstillingen er det mulig også
å finne en farge – eller flere. Inne på verkstedet får
elevene prøve ut veien mellom skisse og arbeid i leire og
tredimensjonal form.
Pris kr 100,- pr elev

MELLOMTRINNET
Møte med skulptur
Et undervisningsopplegg om Nils Aas sitt virke
som billedhogger, tilrettelagt for mellomtrinnet.
Elevene arbeider først i skulptursamlingen på
egen hånd som utgangspunkt for dialogbasert
undervisning. Klassene må deles i to, derfor
hører besøk i Muustrøparken med til opplegget.
Pris kr 100,- pr elev.

UNGDOMSTRINNET
Fra idé til form
Dette er et skulpturprosjekt som er tilrettelagt
for 8.klassetrinn/ ungdomstrinnet.
Nils Aas sitt mangfoldige kunstneriske
virke danner rammen. Elevene gjør seg
kjent med Nils Aas sine verk gjennom egen
forsking i skulptursamlingen. Inne på verkstedet
formgir de modeller av egne ideer knyttet opp
mot kjent miljø og skolehverdag.
Pris kr 100,- pr elev.

Å tegne etter Nils…
Nils Aas sine tegningen er inngang både
til hans virke som avistegner og som
billedhogger. Gjennom egne tegninger
opplever elevene Nils Aas sin strek.. Lokale
elever stiller ut egne tolkninger av Nils-Aas
motiverved Nils Aas Kunstverksted, med
egen utstillingsåpning.
Pris kr 3000,-/3700,- inkluderer utstilling

Nils Aas – Avis
Som avistegner i Arbeiderbladet i perioden
1957 – 1964 markerte Nils Aas seg som
en av landets fremste.  Dette formidlings
opplegget er en konseptuell tilnærming
til tegning. Det tar for seg  tegning som
kommunikasjon, til sammenligning med
visoverskriften.
Pris kr 3000,-

Bilde 061 DSCN3354

Tilrettelagte tilbud
Vi tilrettelegger også for studiebesøk I samarbeid
med de enkelte skolene og utdanningsinstitusjonene.
Et studiebesøk kan eksempelvis inneholde
verkstedarbeid med ulike fokusområder som har en
naturlig tilknytning til aktuelle undervisningstema.
Dette gjelder alle former for videregående skoler,
kunstskoler og høgskoler/universitet.

Ta kontakt for pris og informasjon om mulige
samarbeidsformer.

Barnehage
Har anledning til å forme i leire eller tegne
inne på verkstedet.
Pris kr 50,- pr barn.
Besøk i samling/utstilling med formidler.
Pris kr 90,- pr elev


For alle tilbudene gjelder følgende:
I spesielle tilfeller kan pris og samarbeids-
former diskuteres. Minimumspris pr dag
er kr 2400,-.Klasser over 15 elever må deles,
og må følgelig ha med seg to lærere.
Elevene må ha uteklær etter værforholdene,
og ta med mat og drikke. Eventuelt
forhåndsbestille mat på Ea, bakeri og
internettkafe Opplegget ute varierer mellom
oppgaver i skulpturparken og arbeid med
uteskulptur.

Kunstpedagog: Inger M. Lillesand
www.nils-aas-kunstverksted.no
inger@nils-aas-kunstverksted.no
+ 47 74 15 52 12

Reklamer

%d bloggere like this: